CTY TNHH LUAT AB&C

Giới thiệu công ty

Cty Luật TNHH AB&C là hãng luật được thành lập năm 2010 . ABC&C tuy mới thành lập nhưng đã có những bước phát triển nhanh chóng và vững chắc. Trong hoạt động tư vấn pháp luật, tranh tụng và các hoạt động dịch vụ pháp lý khác, AB&C luôn ưu tiên tìm kiếm những giải pháp nhằm đảm bảo an [ … ]

 

Lĩnh vực hoạt động

 

Tư vấn đầu tư: tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn và hoàn tất thủ tục cấp phép, thẩm định dự án đầu tư nước ngoài, dịch vụ cấp phép văn phòng đại diện, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt nam, trợ giúp cho nhà đầu tư nước ngoài về chính sách hỗ trợ đầu tư, môi trường đầu tư, thủ tục [ … ]